Comandaments per ràdio

El comandament per ràdio permet gestionar el polispast o cabestrant a distància. Millora la seguretat de l'operari perquè pot situar-se sempre en el lloc de millor visibilitat de la càrrega del polipast o cabestrant i li permet allunyar-se del polipast o cabestrant.

En Vinca oferim una àmplia gamma de comandaments per ràdio i comandaments per ponts grua. El podem ajudar a trobar la solució més adequada per a la seva empresa.