Elevador automàtic

Els elevadors automàtics serveixen per a millorar processos industrials mitjançant l'automatització del flux de càrregues paletitzades entre diferents nivells.