Implements REFLEX

Vol més informació de Implements REFLEX?

Implements reflex category

Implements REFLEX
ref. 43.3

Sector:

Disposa de diversos implements REFLEX segons el tipus de càrrega que necessiti manipular.

  • Braç simple
  • Braç doble
  • Pinces elèctriques
  • Plataforma
  • Cuna per bobines
  • Màstil per bobines
  • Portapalets
  • Portacubetes


Vinca