Manipulador NEWTON per bobines

Vol més informació de Manipulador NEWTON per bobines?

Newton manipulator for coils

Manipulador NEWTON per bobines
ref. 43.3

Sector:
El manipulador NEWTON per bobines permet de manipular-les en diferents posicions: horitzontal, vertical, subjectada per l’ànima, per l'exterior, etc. Els implements adequats per manejar bobines són: LINDA, ALEX, BARBARA, BENNY i LIZ.


Vinca