Manipulador NEWTON per bidons

Vol més informació de Manipulador NEWTON per bidons?

Manipulator elevator drums

Manipulador NEWTON per bidons
ref. 43.3

Sector:
El manipulador NEWTON per bidons permet de manipular bidons amb la màxima ergonomia i comoditat per a l’operari. Els implements adequats per manejar bidons són: BENNY i BERTHA.


Vinca