Ploma motoritzada mural

Vol més informació de Ploma motoritzada mural?

Pluma motortizada mural

Ploma motoritzada mural
ref. 17.0

Sector:
La ploma motoritzada mural permet situar la càrrega en qualsevol punt accessible a la ploma, sense necessitat d'empènyer o estirar la càrrega. És la millor solució quan la naturalesa de la càrrega o el tipus de manipulació fa difícil el seu control manual. Es suministra amb topall a 360º i retorn, es serveix amb gir ininterrumput amb preu opcional.


Vinca

Descàrregues:

ArxiuDescripcióIdioma
17.0 PlumasFicha de productoes
Descarregar